LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
BJØRN OG ULV
KONTAKTINFO
BJØRN OG ULV

Gjennom mange år har jeg samlet stoff fra alle slags kilder for å få fram en landsomfattende oversikt over alle tilfeller der bjørn og ulv har drept eller alvorlig skadet mennesker i Norge. Det er blitt gransket i kirkebøker, klokkerbøker, bispelister, tingprotokoller, gards- og ættesoger, en rekke andre bøker og skrifter, samt handskrifter og aviser. Jeg har også tatt kontakt med mange personer rundt om i kommunene.

Det er m.a. blitt hevdet fra faglig hold at det ikke finnes et eneste dokumentert tilfelle der ulv har drept menneske i Norge. Og slett ikke at ulv har drept voksne mannspersoner, som det går frasagn om.
Det blir også hevdet at bjørn kun har drept eller skadet mennesker i ytterst få tilfeller i Norge, og nesten alle i forbindelse med bjørnejakt.

Det er imidlertid blitt klart at det finnes mange hendinger der det kan dokumenteres og/eller sannsynliggjøres at de store rovdyrene, altså både bjørn og ulv, har drept mennesker i Norge. Dette gjelder voksne og barn i mange forskjellige situasjoner i skog og mark. De opplysningene jeg har samlet, blir lagt fram i en bok, som blir utgitt høsten 2005.

 

DREPT AV BJØRN OG ULV

Landbruksforlaget, 2005
234 sider (storformat)
ISBN 8252928781