LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
FUNN I FJELLA
KONTAKTINFO

FARLIGE BØLGER I TALL

Denne boka handlar om dei aller farlegaste naturkatastrofane, dei som er forårsaka av flodbølgjer og andre farlige bølgjer. Tabellane nedanfor som er henta frå boka, viser kor ille det kan gå.

Åkernesremna

 

De farligste bølgene i Norge

1) 13.9. 1936. Loen, Stryn i Sogn og Fjordane. Fjellskred/tsunami: 74 døde.

2) 15.1. 1905. Loen, Stryn i Sogn og Fjordane. Fjellskred/tsunami: 61 døde.

3) 7.4. 1934. Tafjord, Norddal i Møre og Romsdal. Fjellskred/tsunami: 40 døde.

4) 22.1. 1901. Sandsundvær, Hærøy i Nordland. Stormflo: 34 døde.

5) 22.2. 1756. Tjelle, Nesset i Møre og Romsdal. Fjellskred/tsunami: 32 døde.

6) 8.1. 1731. Skafjellet, Stranda i Møre og Romsdal. Fjellskred/tsunami: 17 døde.

7) 30.6. 1810. Pollfjellet, Lyngen i Troms. Fjellskred/tsunami: 14 døde.

8) 7.5. 1959. Sokkelvika, Nordreisa i Troms. Undersjøisk skred/tsunami: 9 døde.

9) 1500 (ca.) Hyske, Stranda i Møre og Romsdal: Ukjent antall døde.

10) 1600 (ca.) Ramsgrø, Hyllestad i Sogn og Fjordane. Fjellskred/tsunami: Døde?

 

De største bølgene i verden

1) 9.7. 1958. Lituya Bay, Alaska. Tsunami fra fjellskred: 524 meter.

2) 18.5. 1980. Mount St. Helens, Washington, USA. Tsunami fra vulkanutbrudd: 250 meter.

3) 9.10. 1963. Vajontdemningen, Italia. Stor bølge fra fjellskred: 250 meter.

4) 1620-1470 f.Kr. Santorini. Kreta. Tsunami fra vulkankollaps: 200(?) meter.

5) ca. 1490 (elle eldre). Jervis Bay, Australia. Meteoritt eller undersjøisk skred: 130 meter.

6) 21.5. 1792. Unzen-fjellet i Nagasaki, Japan. Tsunami etter vulkanutbrudd: 100 meter.

7) 24.4. 1771. Yaeyama Island, Okinawa, Japan. Tsunami etter jordskjelv: 85,4 meter.

8) 13.9. 1936. Loen i Stryn i Sogn og Fjordane. Tsunami etter fjellskred: 74,2 meter.

9) 7.4. 1934. Tafjord i Norddal, Møre og Romsdal. Tsunami etter fjellskred: 63 meter.

10) 26.8 1883. Krakatau i Sundastredet, Indonesia. Tsunami etter vulkanutbrudd: 42 meter.

 

Undersjøiske skred i Norge

Stordal, Møre og Romsdal ? 2. april, 1762
Bølger som varte en time og slo 18 meter innover land.

Volda, Møre og Romsdal ? 28. desember, 1849
Bølger på blikkstille Voldafjorden i 3-4 timer, og ga bare mindre skader.

Karmøy, Rogaland ? 7. april, 1863
Store bølger mot Skudeneshavn, med skader på blant annet båter og naust.

Trondheim, Sør-Trøndelag ? 23. april, 1888
Store skader på Brattøra på jernbaneanlegg og bygninger, og 1 person omkom. 6 m bølgehøyde.

Drammen, Buskerud ? 15 juni, 1916
Bølger mot Tangensstranda, Lierstranda, med skader på båter, brygger ledningsnett etc.

Orkanger, Sør-Trøndelag ? 2. mai, 1930
Ødeleggelser på jord, kaier, båter, telefon, en gard ble tatt, og 1 person omkom. 15 m bølgehøyde.

Verran, Nord-Trøndelag ? 23. august, 1930
Bølger mot kaier, kisanlegg og båter. Medførte store materielle skader.

Drammen, Buskerud ? 7. januar, 1935
Strandsoneskred. Store skader på kaier, hus, og 4 mennesker omkom.

Alstahaug, Nordland ? 15. juli, 1936
Bølger mot Kvernåstangen i Sandnessjøen, ga bare mindre skader. 3 m bølgehøyde.

Vefsn, Nordland ? 31. august, 1940
Et 5 km stort undersjøisk skred. Store bølger som knuste kaier, jernbanelinjer og molo.

Malvik, Sør-Trøndelag ? 14. april, 1942
Store bølger mot Hommelvik. Skader på hangar, jernbane, slipp, båter, hus. Høye bølger.

Øygarden, Hordaland ? 20. februar, 1943
Bølge på 5-10 meter mellom øyene Sulo og Nordøy ga store skader. Undersjøisk skred?

Trondheim, Sør-Trøndelag ? 8. oktober, 1950
Bølger mot Ilsvika som førte til ødeleggelser på kisanlegg, båter og kaier. 3-4 m bølgehøyde.

Høylandet, Nord-Trøndelag ? 9. januar, 1952
Bølger mot land ved Kongsmoen, som bare førte til mindre skader. 2 m bølgehøyde.

Nordreisa, Troms ? 7. mai, 1959
Grenda Indre Sokkelvika forsvant med folk, hus, buskap, jord, og 9 mennesker døde. Høye bølger.

Karmøy, Rogaland ? 1. mars, 1960
Bølger mot Karmøylandet, men det ble bare mindre skader.

Hurum, Buskerud ? 8. mai, 1966
Bølger ved Knattvoll i Oslofjorden slo 48 meter inn over land, tok brygger og båter. 6 m bølgehøyde.

Stryn, Sogn og Fjordane ? 15. september, 1967
Bølger utenfor garden Strand i Loen. Skader på sjøkabler.

Alstahaug, Nordland ? 1. juni, 1967
Undersjøisk skred på 1 mill. m3. Skader på hus ferjeleie, båter. 6 personer i fare. 5 m bølgehøyde.

Drammen, Buskerud ? 30. april, 1974
Flobølger i Drammensfjorden. Jernbanestasjonen rammet, men bare mindre skader.

Altafjorden, Finnmark ? 29. oktober, 1978
Undersjøisk leirskred i Altafjorden. Bølger i Altafjorden og ved Stjernøya. Ferjebåten utenfor Lillebukta skadet, også kaia.

Vefsn, Nordland ? 22. oktober, 1979
Bølger ved Rynesåsen, laget skader på jernbanelinjen i sjøkanten.

Inderøy, Nord-Trøndelag ? 11. august, 1981
Undersjøisk skred vest for Hylla Kalkverk laget bølger mot land som tok 15 mål jord.

Trondheim, Sør-Trøndelag ? 25. april, 1990
Bølger mot Ladehammeren, gjorde store materielle skader. 5-7 m bølgehøyde.

Hemnes, Nordland ? 20, juni, 1996
Undersjøisk/strandsoneskred i Finneidfjorden tok mange bolighus, og 4 mennesker omkom.
(Kilde: Furseth 2012)

 

10 skred i Norge som har gitt tsunami

Dato Sted Døde Bølgehøyde
       
13.9. 1936 Loenulykka 2, Stryn i Sogn og Fjordane 74 74.2 meter
7.4. 1934 Tafjordulykka, Norddal i Møre og Romsdal 40 63 meter
22.2. 1756 Tjellafonna, Nesset i Møre og Romsdal 32 50 meter
11.11. 1936 Skred fra Ramnefjell, Stryn i Sogn og Fjordane   49 meter
15.1. 1905 Loenulykka 1, Stryn i Sogn og Fjordane 61 41 meter
8.1. 1731 Skafjellulykka, Stranda i Møre og Romsdal 17 30 meter
30.6. 1810 Pollfjellet, Furuflaten, Lyngen i Troms 14 mange meter
Ca. 1500 Hyske, Geirangerfjorden ? mange meter
28.10. 1931 Frajord, Gjesdal i Rogaland   14 meter
22.6. 1950 Lovatnet i Loen, Stryn, Sogn og Fjordane   15 meter

 

Store skredulykker i Norge

1

19.9. 1345
Etter vår kalender

Gauldalsraset, Støren, Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag
Leirskred og oppdemming

500 døde (Ifg.Skálhólts-Annaler)
Talet på døde er omtrentleg.

2

19.5. 1893

Verdalsraset, Verdal i Nord-Trøndelag
Leirskred og oppdemming

116 døde (112 i sjølve raset og
 4 til døde innan fire dagar etter.)

3

13.9. 1936

Loenulykka 2, Loen, Stryn i Sogn og Fjordane
Fjellskred og flodbølgjer

74 døde (73 i sjølve raset og
 1 til døde tre dagar etter.)

4

15.1. 1905

Loenulykka 1, Loen, Stryn i Sogn og Fjordane
Fjellskred og flodbølgjer

61 døde

5

2.12. 1811

Arnafjordskredet, Nese, Vik i Sogn og Fjordane
Fjellskred og jordskred

45 døde

6

7.4.  1934

Tafjordulykka, Tafjord, Fjørå, Norddal i Møre og Romsdal
Fjellskred og flodbølgjer

40 døde (Mange stader står ved ei misforståing 41.)

7

12.2. 1868

Imangen/Kletthamranskredet, Oppdal i Sør-Trøndelag
Snøskred

32 døde

8

22.2. 1756

Tjellafonna, Tjelle, Nesset i Møre og Romsdal
Fjellskred og flodbølgjer

32 døde

9

16.2. 1679
Etter vår kalender

Skylstadskredet, Norang, Ørsta i Møre og Romsdal
Snøskred

28 døde (Etter tradisjonen omkom heile 37.)

10

16.2. 1679
Etter vår kalender

Valsetskredet, Bondalseidet, Ørsta i Møre og Romsdal
Snøskred

27 døde

10

1.1.  1770

Otålaulykka, Hjørundfjorden, Ørsta i Møre og Romsdal
Snøskred og flodbølgje mot båtar

27 døde

12

27.5. 1791

Kobberdamulykka, Ila, Trondheim i Sør-Trøndelag
Demningsbrot og flaumskred

22 døde (Talet på omkomne kan vere høgare.)

13

28.7. 1625
Etter vår kalender

Duedalskredet, Bakklandet, Trondheim i Sør-Trøndelag
Leirskred og oppdemming

20 døde

14

8.3.  1906

Steineulykka, Steine, Vestvågøy i Nordland
Snøskred

19 døde

15

15.2. 1846

Sætrefonna, Sæter i Sunnylven, Stranda i Møre og Romsdal
Snøskred

18 døde

16

25.3. 1755

Hagefonna, Sætre og Mork, Ørsta i Møre og Romsdal
Snøskred

17 døde

16

8.1.  1731

Skafjellulykka, Skafjellet, Stranda i Møre og Romsdal
Fjellskred og flodbølgjer

17 døde

16

9.3.  1760

Daleskredet, Skaudalen, Rissa i Sør-Trøndelag
Leirskred

17 døde (talet kan vere høgare)

19

16.2. 1679
Etter vår kalender

Jamtefonna, Valldal, Norddal i Møre og Romsdal
Snøskred

16 døde

19

15.4. 1768

Skeafallet, Skea, Sørum i Akershus
Leirskred

16 døde

19

10.2. 1836

Vatlestadulykka, Øvstedalen, Sogndal i Sogn og Fjordane
Snøskred

16 døde

19

5.3.  1986

Vassdalulykka, Storeforsen, Narvik i Nordland
Snøskred over militærtropp

16 døde

23

7.3.  1816

Tillerfallet, Tiller og Ekletrøa, Trondheim i Sør-Trøndelag
Leirskred

15 døde

 

 

 

 

Japan