LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
BJØRN OG ULV
KONTAKTINFO

Et kupp

Handlingen i denne romanen foregår i løpet av noen få timer. Sprogføring og komposisjon gir leseren en rent suggestiv opplevelse av romanens indre spenning.

Den unge mannen, Svein Didersen som er bokens hovedperson, kommer i dårlig selskap og ender til slutt på forbryterbanen. Han bryter ut av flokken, blir et nervøst, jagende, ensomt menneske besatt av opprør mot samfunnet. Dette opprør ender i en eksplosjon. Handlingen rammer en av de veletablerte i dette samfund.

"Et kupp" gir et godt innsyn i et sykt og sprengt sinn. Utviklingen er bygget opp med sikker psykologisk sans. En roman der tidens puls banker hett og heftig.


«Ja, oppgaven er uløselig. Astor Furseth har da heller ikke klart fullt ut å løse den oppgaven han har satt seg: Å analysere sjelelivet til en ung gutt, som er på hastig gli nedover skråplanet. Men han har gjort et ærlig forsøk, og det skal innrømmes at han har klart å trenge dypt inn i sitt objekts kaosartede tankeverden. Han gir en ganske tilforlatelig analyse av den forvirrede unggutts reaksjoner. Selvsagt blir det bare et fragment, men et verdifullt sådant.»

Henry Mykkeltvedt / ADRESSEAVISEN


”Boken er verdt å lese. Både fordi den er dyktig laget, har et budskap og er spennende, endelig også fordi den synes å være innledningen til et bekjentskap med en forfatter man sikkert kan vente seg noe av i fremtiden.”

K. 0. Mathisen / DAGEN


”Det er på mange måter en underlig bok vi her tar for oss. Den forteller om en ung mann som gjør opprør mot samfunnet ... Språket i boken er utmerket, og handlingen spenningsfylt som en kriminalroman ... og boken ryster og bærer et sterkt budskap om hva som kan skape forbrytere, og om hvordan de destruktive krefter fører et menneske ”fra ondt til verre”.”

Jørgen Grave / VÅRT LANDTilbake>>