LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
BJØRN OG ULV
KONTAKTINFO
Dommedagsfjellet - Tafjord 1934

Ei bok om Tafjordulykka som skjedde ei vårnatt i 1934. 3 millionar kubikkmeter fjellmasse frå Langhammaren styrta i den tronge Tafjorden og piska opp til 64 meter høge bølgjer som slo innover særleg bygdene Tafjord og Fjørå og drap 40 menneske. Det var enorme materielle skadar i desse bygdene, også på Sylte og mange andre stader. Verknaden av bølgjene kunne observerast heile 100 km unna. Det vart sett i gang store innsamlingsaksjonar til hjelp for bygdefolket som overlevde.

”Forfatteren har laget et stykke dokumentarisk drama på høyt plan … med den ekte uhyggestemning som faktisk hersket i de to fjordbygdene før, under og efter katastrofen – det gjør at man leser boken i ett”.

Aftenposten


”Desse menneska set Furseth sitt klare forfattar-lys på, til dess dramaet mår sitt klimaks den tidlgere, stille vårnatta – som nådelaust skil sjølve tida i eit før og eit etter.”

Ivar Grimstad i Sunnmørsposten.


”Dette er dokumentarlitteratur på sitt beste, hvor hverdagsmennesket forteller om en dyster episode i fjellandet Norge historie.”

Oddvar Dalin i Samhold.


”Ikkje mindre gripnade er skildringa av dagen som kom etter, Den stille dagen, som forfattaren så slåande har nemnt han. Dei overlevande er på leiting etter sine, etter hus og heim eller i det minste eit minne om noko som eingong var.”

Ragnar Standal i Heimen.


1. opplag, Gyldendal Norsk Forlag, 1985

2. opplag, © Astor Furseth, 1994. Med engelskspråkleg samandrag og bilettekstar. ISBN 82-05-16413-4ISBN 82-05-16413-4
 
Tilbake>>


Kjøp boka av forfattaren
Få boka tilsendt for kr, 250,00-
inkl. porto.

Send bestilling (husk å få med namn og postadresse) til mail@astorfurseth.no