LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
BJØRN OG ULV
KONTAKTINFO

Vargtid - og andre historier frå fortida

Livet på bygdene har gått alt anna enn hendingslaust for seg. Her finst alle dygder - og alle laster. I denne boka skildrar forfattaren seks dramatiske lagnader frå det gamle Sunnmøre. Hekseprosessar, drap, eldspåsetjing og falskmynteri er ingrediensar i dei dramatiske historiene.

Det er eit spennande, uhyggeleg og eventyrleg møte med menneske ved Storfjorden og deira sunnmørske liv noen hundre år attende i tida.

Stoffet er basert på originalt kjeldemateriale, supplert med noe av det som har levd att på folkemune.


Anmeldelse i Dagbladet


«Astor Furseth har i boka Vargtid maktet å tydeliggjøre holdninger og mentaliteter i det gamle bondesamfunnet på Sunnmøre for et par hundre år siden.

Forfatteren har valgt ut det gamle Dale skipreide som scene, og ut fra brev, rettsprotokoller og offentlige dokumenter belyser han en rekke dramatiske hendelser. Dette er profesjonelt, historisk håndverk. Samtidig er bygdesamfunnet gjort levende gjennom fortellingen - bevisste narrative grep presenterer begivenhetene som drama.

.... Han avtegner et samfunn det nærhet, hjelp, støtte og samvirke binder grendene sammen, men også et samfunn der folk gnisser innpå hverandre, går hverandre på nervene, og der gammelt nag lett løsner vonde tunger og kvasse kniver. Det gufser av sjelekulde innerst i fjordarmene.

.... Astor Furseth spekulerer ikke, men han gir gode begrunnelser på hvordan kvinnene må ha følt seg når avgrunnen åpnet seg - dessuten gir han til beste en god sosialpsykologisk studie og en fint riss av de ulike lag i samfunnet.»

Karsten Alnæs
ISBN 82-00-22704-9
 
Tilbake>>Plagiat-debatten
I plagiat-debatten om Karsten Alnæs sitt historieverk om Norge har Vargtid stått sentralt.

Særleg er boka grundig omtalt i
kildebrukutredningen

Les og omtale Dagbladet

Gyldendal vil rydde opp