LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
BJØRN OG ULV
KONTAKTINFO

Den gåtefulle Wilhelm Weider

”Astor Furseth har skrive ein uvanleg flott, rik og mangefelt roman”.

Jan Askeland i Stavanger Aftenblad


”Spenningen er så absolutt til stades til siste slutt. Og ved vegs ende sit ein att med ei skildring av grunnleggjande menneskelege opplevingar; kjærleik og erotikk, vald, moral og religion.”

Liv-Anne Halderaker i Klassekampen

 
ISBN 82-10-03364-06
 
Tilbake>>