LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
FUNN I FJELLA
KONTAKTINFO

BØKER OM SKRED:

Dommedagsfjellet - Tafjord 1934

Gyldendal 1985, ny utgave 1995 (with English Summary)
Boka handler om Tafjordulykka i 1934 der 40 menneske omkom.

Skredulykker i Norge
Tun Forlag, Oslo 2006, 207 sider (storformat) 130 foto.
Boka presenterer norsk skredhistorie på bakgrunn av innsamla opplysninger om 3500 skredhendinger.

Dommedagsfjellet. Tafjordulykka 75 år etter
Det Norske Samlaget, 2009

Farlige bølger
Vigmostad & Bjørke, 2012ARTIKLAR OM SKRED:

Furseth, Astor:
Ras i Norddal, Jul på Sunnmøre, Sunnmøre Fril. Ungdomslag, 1985, 5 s.

Furseth, Astor:
Attende til fortida for å sikre framtida, Tidsskrift for Sunnmøre hist.lag, 1998, s. 13-27

Furseth, Astor:
Vakre og skredfarlege – Hjørundfjorden og StorfjordenTidsskrift for Sunnmøre historielag, 2001, s. 40-71

Furseth, Astor:
Ny teknologi bekrefter gammelt sagn om fjellskred, Naturen nr. 4, 2001, s. 194-196

Furseth, Astor:
Skredulykker i Noreg, GEO Magasin for geomiljøet nr. 8, 2003, s. 17-19

Furseth, Astor:
Skredulykker i Noreg. Tidsskriftet Heimen bind 41, 2004, s. 195-208

Furseth, Astor:
Presthellaren i Sunnylvsfjorden, Tidsskr. for Sunnmøre historielag, 2003 s. 19-28

Furseth, Astor:
Skredulykker i Midtre Gauldal, Bygdabladet for Støren, Rognes og Snøan, årbok, 2003, s. 64-67

Furseth, Astor:
Skred i Etne, Etne Sogelag Årbok 2004, s. 51-57

Furseth, Astor:
Skredulykker i Balsfjord, Årbok for Malangen og Balsfjord 2004, s. 8-11

Furseth, Astor:
Skred-ulukker i vossebygdene, Gamalt frå Voss - årbok 2005, s. 38-57

Furseth, Astor:
Når jorda skjelv, Kronikk i Sunnmørsposten 05.02. 2005

Furseth, Astor:
Tjellafonna – 250 år etter, Årbok for Romsdal Sogelag, Molde 2006, s. 7-30

Furseth, Astor:
Skred i Stranda kommune, Bygdeminne - Årsskrift 2006 for Stranda Sogelag, 2006, 55-73

Furseth, Astor: Enden er nær, Kronikk i Sunnmørsposten 05.02. 2005

Furseth, Astor:
Skredhistoria for Vaksdal, Årbok 2006, Vaksdal historielag, s. 5-21

Furseth, Astor:
Skredlandet, Fjord1-magasinet nr. 4, 2006, s. 48-49

Furseth, Astor:
Busetnad og skred, Heimen ISSN 0017-9841, bind 44, 2007 s. 245-264 og s. 271

Furseth, Astor:
Er skredsikring for dyrt?, Kronikk i Sunnmørsposten 07.07.2007

Furseth, Astor:
Vik - ein skredfarleg kommune?, Pridlao nr. 1 2009,
s. 47-52

Furseth, Astor:
Eit varsla skred, Syn og segn nr. 2 2009 s. 4-18

Furseth, Astor:
Leirskred på Romerike 1750-1850, Årbok for Romerike historielag, 2009, s. 219-245

Furseth, Astor: Fanta-Nilsskreda og andre skredhendingar, Gamalt frå Voss 2010, 42. årgang, s. 160-178

Furseth, Astor:
Isvinteren 1880-1881 - og dei store snøskred-katastrofane i Nord-Noreg, Ottar nr. 285, 2011, s. 20-27

Furseth, Astor:
Norgeshistoriens største naturkatastrofe, Bygdabladet, Støren muesum og historielag, 2011 s. 23-26

Furseth, Astor: Kampen mot naturkreftene med Vårherre som alliert, Årbok for Sunnmøre historielag 2011, s. 124-15
Last ned artikkler her (PDF) >>


Furseth, Astor: Skredulykker i nord, Ottar nr. 1, 2013 s. 11-23

Skred i nord

Furseth, Astor: Skredhistoria for Osterøy, Sogeskrift for Osterøy 2014, s. 71-80

Furseth, Astor / Sandøy, Gro: Tjellefonna, Romsdalsmuseet Årbok 2016, s. 9-34

Furseth, Astor: Våtare? Villare? Stigande hav?, Kronikk i Sunnmørsposten 11.3. 2017

Furseth, Astor: Farlege fjell i Kinsarvik, Kvinnhersminne årbok XX, 2021, s. 12-15


SKRED PÅ INTERNETT:

Granskingsarbeidet av historiske skredulykker i Norge går inn prosjektet: Nasjonal skreddatabase NGU
skredatlas.nve.no

norskred.no: Snøskred gjennom tidene, 17.01.2018
http://norskred.no/skredfag/blogg/


norskred.no: Dei største skredulykkene i Noreg, 11.02.2018
http://norskred.no/skredfag/blogg/

norskred.no: Snøskredet på Rise 19.2.1968, 18.02.2018
http://norskred.no/skredfag/blogg/

norskred.no: Snøskredulykker i Noreg - fylkesvis, 11.09.2018
http://norskred.no/skredfag/blogg/

norskred.no: 40 år etter Engesetfonna, 10.02.2019
http://norskred.no/skredfag/blogg/

norskred.no: Tragedien i Molaupsfonna, 2021
http://norskred.no/skredfag/blogg/

GEO365.no: Tafjordulykka
http://www.geo365.no/geofarer/tafjordulykka/

GEO365.no: Norges største fjellskred
http://www.geo365.no/geofarer/norges-storste-fjellskred/

GEO365.no: Loen-ulykkene
http://www.geo365.no/geofarer/loen-ulykkene/

GEO365.no: Fjellskred
http://www.geo365.no/geofarer/fjellskred/

Kraft- og skredsenteret i Tafjord
www.kraftogskred.no

Åknes nasjonalt senter for fjellskredovervåkning
www.aknes.no


 


 
Tilbake >>
www.skrednett.no