LITT OM MEG
BIBLIOGRAFI
SKREDULYKKER
FUNN I FJELLA
KONTAKTINFO

VELKOMMEN

Dette er den personlege heimesida til forfattar, lokalhistorikar og skredhistorikar Astor Furseth.

I oktober 2012 kom eg med ei ny bok: Farlige bølger. Dette er boka om katastrofale tsunamier og stormfloder over heile jorda. Du kan også lese om forsking og overvaking av fjellsidene i Åkerneset på Sunnmøre og Nordneset i Troms. Fjellparti vil her falle ut og skape flodbølgjer på kanskje 100 meter.

I mange år har eg samla inn opplysningar om historiske skredulykker og har til no registrert over 5000 skredhendingar. Dette materialet er publisert m.a. i 2006 i boka Skredulykker i Norge og artikkelen Busetnad og skred, Heimen 2007, og i den stadig oppdaterte Nasjonal Skreddatabase (NVE). Eg har også publisert ei rad artiklar om skredulykker.

Furseth blei tildelt Kongens fortenestemedalje i gull den 19.4 2010 for "sitt lange og omfattande virke innanfor skredforsking".
>>> Sunnmørsposten: Kongens gull til skredforskar.Astor FursethNoregs største steinras
Noregs største steinras: Tjelle-skredet 1756

Pamflettserien Krisetid fortel nokre av dei fremste fagfolka i landet korleis menneska har opplevd og takla kriser tidlegare. I denne boka fortel presten Kristian Morsin om natta då delar av Tjellefjellet i Nesset i Møre og Romsdal rasa ut i fjorden.

Les meir >>

2. opplag 2022

 Kjøp boka fra Samlaget

Bestill her>>

Farlige Bølger

Farlige bølger

I denne boka kan du lese om de aller farligste naturkatastrofene, nemlig flodbølger og andre farlige bølger. Her får du vite alt om tsunamier, kjempebølger, stormflo og de enorme bølgene som dannes når store fjellskrenter faller ut i fjorder, eller når kometer eller asteroider raser ned i havet.

Farlige bølger i tall >>


 

Kjøp boka fra Vigmostad og Bjørke

Bestill her>>

Dommedagsfjellet 75 år etter

Dommedagsfjellet
Tafjordulykka 75 år etter
,
- I denne boka fortel forfattaren historia om Tafjordulykka i tekst og bilete, om den dramatiske ulykkesnatta, den store mediedekninga og skredforskinga som ulykka utløyste.

Eit større kapittel er vigd Åknes/Tafjord-prosjektet, overvakinga av fjellmassiva som i dag truar fjordbygdene på indre Sunnmør
.

Les meir >>

  Kjøp boka frå forfattaren
Pris: 200,-

Send bestilling (husk å få med namn og postadresse) til mail@astorfurseth.no
Skredulykker i Norge

Skredulykker i Norge,
- en historisk dokumentar om de mest alvorlige leirskred, snøskred og fjellskred som har rammet oss de siste 500 år

Les meir >>


  Kjøp boka på Bokkilden.no

Bestill her >>

 

DOMMEDAGSFJELLET
- Ei bok om Tafjordulykka som skjedde i 1934. Ny utgåve med engelsk samandrag.

Bestilling/Les meir >>

VARGTID
- og andre historier frå fortida.

Les meir >>

BJØRN- OG ULVEDRAP I NORGE
- En historisk oversikt over mennesker drept og skadet av rovdyr i Norge de siste 400 år.

Les meir >>